Comparecencia conselleiro maior ante a Comisión Permanente non lexislativa para as relacións co Consello de Contas

O conselleiro maior compareceu o día 14 do mes de marzo ante a Comisión Permanente non Lexislativa para as relacións co Consello de Contas para presentar os informes de fiscalización correspondentes ás contas do exercicio 2014 (contas xerais da Administración, do SERGAS, da Administración instrumental, e das entidades locais) e ata 23 informes específicos máis, así como o plan de traballo de 2017