Aprobación do Regulamento de réxime interior do Consello de Contas

A Comisión Permanente non lexislativa para as relacións co Consello de Contas do Parlamento de Galicia aproba o Regulamento de réxime interior do Consello de Contas.