Aprobación do plan anual de traballo

O Pleno do Consello de Contas aproba o plan anual de traballo para 2017