Aprobación da Comisión Técnica de Arquivo e Xestión Documental

O Pleno do Consello de Contas, na súa reunión do día 2 de febreiro de 2018, adoptou o acordo polo que se crea e regula a súa Comisión Técnica de Arquivo e Xestión Documental. Publicado no DOG