Apertura da Rendición da Conta Xeral das entidades locais

O día 27 de abril realizóuse a apertura da Rendición da Conta Xeral do exercicio 2014 na Plataforma de Rendición de Contas, polo que as entidades locais xa poden comenzar a realizar o envío da mesma

Plataforma de rendición de contas das entidades locais