Acordo no Pleno do Parlamento da elección de membros do Consello

No DOG nº 163 do 27 de agosto de 2015, publicouse a RESOLUCIÓN do 4 de agosto de 2015 pola que se fai público o acordo relativo á elección de membros do Consello de Contas de Galicia.