Aberto o prazo de rendición de contas 2013 para as Entidades Locais

Dende o 25 de abril está aberto o exercicio 2013 para que as Entidades locais poidan comezar a render as contas correspondentes a ese exercicio.