Vostede está aquí

Área do Sergas

Excma. Sra. Conselleira

Dª. Ana Mª Otero López

Auditores

  • D. Arturo López Iglesias
  • D. Eduardo Sánchez Campos