Vostede está aquí

Área de Coordinación Xeral

Excmo. Sr. Conselleiro

D. José Antonio Redondo López

Auditores

  • D. Andrés Alonso García
  • D. Juan Caamaño Cebreiro
  • Dª. María Pérez Vázquez

Auditor/director técnico

  • D. Ulpiano L. Villanueva Rodríguez