Vostede está aquí

Área de Conta Xeral

Excmo. Sr. Conselleiro

D. Constantino Carreiras Souto

Auditores

  • D. Guillermo A. Álvarez Ropero
  • Dª. Mª Teresa Mateo Fernández
  • D. Manuel J. Santana Suárez