Vostede está aquí

Buscador de documentos

Ano Título
2014 Declaración definitiva sobre o exame e a comprobación da Conta Xeral da CCAA
2014 Informe de Fiscalización da Conta Xeral do Servizo Galego de Saúde
2014 Informe de Fiscalización dos Fondos europeos
2014 Informe económico-financeiro das Entidades Instrumentais Autonómicas
2014 Informe de Fiscalización da Conta Xeral das Entidades Locais
2014 Informe de Rendición do exercicio 2014
2014 Fondos de Compensación Interterritorial
2014 Fiscalización dos servizos técnicos de mantemento no ámbito sanitario do Sergas
2014 Fiscalización da Contratación do Sergas 2012-2014
2014 Informe de fiscalización Selectiva da Fundación Pública Urxencias Sanitarias de Galicia-061 (FPUSG-061)
2014 Informe de fiscalización das resolucións e acordos contrarios aos reparos e dos acordos adoptados con omisión do trámite de fiscalización previa, exercicio 2014-15
2014 Informe de fiscalización das resolucións e acordos contrarios aos reparos e dos acordos adoptados con omisión do trámite de fiscalización previa Deputación de Pontevedra , exercicio 2014-15
2014 Informe de fiscalización das resolucións e acordos contrarios aos reparos e dos acordos adoptados con omisión do trámite de fiscalización previa Deputación da Coruña , exercicio 2014-15
2014 Informe de fiscalización das resolucións e acordos contrarios aos reparos e dos acordos adoptados con omisión do trámite de fiscalización previa Deputación de Lugo, exercicio 2014-15
2014 Informe de fiscalización das resolucións e acordos contrarios aos reparos e dos acordos adoptados con omisión do trámite de fiscalización previa Deputación de Ourense , exercicio 2014-15

Páxinas