Vostede está aquí

Buscador de documentos

Ano Título
2014 Informe de fiscalización das resolucións e acordos contrarios aos reparos e dos acordos adoptados con omisión do trámite de fiscalización previa Concello de Vigo, exercicio 2014-15
2014 Informe de fiscalización das resolucións e acordos contrarios aos reparos e dos acordos adoptados con omisión do trámite de fiscalización previa Concello da Coruña , exercicio 2014-15
2014 Informe de fiscalización das resolucións e acordos contrarios aos reparos e dos acordos adoptados con omisión do trámite de fiscalización previa Concello de Ferrol , exercicio 2014-15
2014 Informe de fiscalización das resolucións e acordos contrarios aos reparos e dos acordos adoptados con omisión do trámite de fiscalización previa Concello de Lugo, exercicio 2014-15
2014 Informe de fiscalización das resolucións e acordos contrarios aos reparos e dos acordos adoptados con omisión do trámite de fiscalización previa Concello de Santiago de Compostela, exercicio 2014-15
2014 Informe de fiscalización das resolucións e acordos contrarios aos reparos e dos acordos adoptados con omisión do trámite de fiscalización previa Concello de Ourense, exercicio 2014-15
2014 Informe de fiscalización das resolucións e acordos contrarios aos reparos e dos acordos adoptados con omisión do trámite de fiscalización previa Concello de Pontevedra, exercicio 2014-15
2014 Informe de fiscalización sobre a estabilidade orzamentaria das Corporacións Locais de Galicia
2014 Informe de fiscalización da tesourería da Administración Xeral, exercicios 2014-2016
2014 Informe de fiscalización selectiva sobre a farmacia hospitalaria, exercicios 2014-2016
2013 Orzamentos Consello
2013 Plan de traballo 2013
2013 Memoria de actividades do exercicio 2013
2013 Contas anuais da Institución referidas ao exercicio 2013
2013 Conta Xeral da Comunidade Autónoma

Páxinas