Vostede está aquí

Buscador de documentos

Ano Título
2017 Resumo do estado de execución. Primeiro trimestre 2017
2017 Adxudicacións 2017
2017 Plan de traballo 2017
2016 Informe de fiscalización sobre o endebedamento das Entidades Locais de Galicia. Exercicio 2016
2016 Informe sobre os procesos de extinción de entidades dependentes da Comunidade Autónoma de Galicia. Exercicios 2010-2016
2016 Informe de fiscalización das resolucións e acordos contrarios aos reparos e dos expedientes con omisión do trámite de fiscalización previa. Concellos de 10.001 a 20.000 habitantes. Provincia da Coruña. Exercicio 2016
2016 Informe de fiscalización das resolucións e acordos contrarios aos reparos e dos expedientes con omisión do trámite de fiscalización previa. Concellos de 10.001 a 20.000 habitantes. Provincia de Lugo. Exercicio 2016
2016 Informe de fiscalización das resolucións e acordos contrarios aos reparos e dos expedientes con omisión do trámite de fiscalización previa. Concellos de 10.001 a 20.000 habitantes. Provincia de Ourense. Exercicio 2016
2016 Informe de fiscalización das resolucións e acordos contrarios aos reparos e dos expedientes con omisión do trámite de fiscalización previa. Concellos de 10.001 a 20.000 habitantes. Provincia de Pontevedra. Exercicio 2016
2016 Informe agregado de fiscalización das resolucións e acordos contrarios aos reparos e dos expedientes con omisión do trámite de fiscalización previa. Concellos de 10.001 a 20.000 habitantes. Exercicio 2016
2016 Informe de fiscalización selectiva do Concello de Boiro. Exercicios 2015-2016
2016 Informe de fiscalización do concerto co Hospital Povisa
2016 Informe de fiscalización de seguimento das recomendacións da contratación administrativa dos exercicios 2010-2011. Exercicio 2016
2016 Informe de fiscalización dos Fondos de Compensación Interterritorial. Exercicio 2016
2016 Informe de fiscalización do Concello de Ourense. Exercicio 2016

Páxinas