Vostede está aquí

Buscador de documentos

Ano Título
1991 Concello de Redondela
1991 Escola Galega de Administración Pública (EGAP)
1990 Conta Xeral da Administración da Comunidade Autónoma
1990 Universidade de Vigo
1990 Universidade de A Coruña
1990 Memoria de fiscalización das Corporacions Locais
1990 Instituto Galego de Estadística (IGE)
1990 Conta Xeral das Entidades Locais
1990 Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS)
1990 Cámara da Propiedade Urbán de Santiago
1990 Auditoría de regularidade a hospitais dependentes de corporacións locais. Hospital Médico cirúrxico provincial(Diputación de Pontevedra)
1990 Auditoría de regularidade a hospitais dependentes de corporacións locais. Hospital San José (Diputación de Lugo)
1990 Subvencións da Consellería de Industria e Comercio
1990 Fondos procedentes da Unión Europea
1990 Fondo de Compensación Interterritorial (FCI)

Páxinas