Vostede está aquí

Buscador de documentos

Ano Título
1992 Incorporación de determinado inmobilizado material dos complexos hospitalarios Juan Canalejo (A Coruña), Xeral- Calde (Lugo) e Montecelo (Pontevedra) 1991-1992
1992 Conta Xeral das Entidades Locais
1992 Auditoría operativa do Complexo Hospitalario Cristal- Piñor de Ourense sobre situación e funcionamiento do servizo de hostelaría 1991-1992
1992 Cofradía de pescadores de Carril
1992 Conta Xeral do Servizo Galego de Saúde (SERGAS)
1992 Cofradía de pescadores de Noia
1992 Fondos procedentes da Unión Europea
1992 Participación da Comunidade Autónoma de Galicia na Exposición Universal de Sevilla
1992 Fondo de Compensación Interterritorial (FCI)
1992 Conta Xeral da Administración da Comunidade Autónoma
1992 Televisión de Galicia,S.A.
1992 Universidade de Santiago de Compostela
1992 S.A. de Xestión do Plan Xacobeo 93
1992 Universidade de A Coruña
1992 Instituto Galego de Artes Escénicas e Musicais (IGAEM)

Páxinas