Vostede está aquí

Buscador de documentos

Ano Título
1991 Conta Xeral do Servizo Galego de Saúde (SERGAS)
1991 Concello de Rábade
1991 Subvencións da Consellería de Industria e Comercio
1991 Concello de Cariño
1991 Subvencións da Consellería de Agricultura, Gandería e Montes
1991 Memoria de fiscalización das Corporacións Locais
1991 Fondos procedentes da Unión Europea
1991 Conta Xeral das Entidades Locais
1991 Fondo de Compensación Interterritorial (FCI)
1991 Conta Xeral da Administración da Comunidade Autónoma
1991 Universidade de Vigo
1991 Universidade de Santiago de Compostela
1991 Instituto Galego de Artes Escénicas e Musicais (IGAEM)
1990 Auditoría de regularidade a hospitais dependentes de corporacións locais. Hospital San José (Diputación de Lugo)
1990 Subvencións da Consellería de Industria e Comercio

Páxinas