Vostede está aquí

Buscador de documentos

Ano Título
2016 Informe de fiscalización das resolucións e acordos contrarios aos reparos e dos expedientes con omisión do trámite de fiscalización previa. Concellos de 10.001 a 20.000 habitantes. Provincia de Ourense. Exercicio 2016
2016 Informe de fiscalización das resolucións e acordos contrarios aos reparos e dos expedientes con omisión do trámite de fiscalización previa. Concellos de 10.001 a 20.000 habitantes. Provincia de Pontevedra. Exercicio 2016
2016 Informe agregado de fiscalización das resolucións e acordos contrarios aos reparos e dos expedientes con omisión do trámite de fiscalización previa. Concellos de 10.001 a 20.000 habitantes. Exercicio 2016
2016 Informe de fiscalización selectiva do Concello de Boiro. Exercicios 2015-2016
2016 Informe de fiscalización do concerto co Hospital Povisa
2016 Informe de fiscalización de seguimento das recomendacións da contratación administrativa dos exercicios 2010-2011. Exercicio 2016
2016 Informe de fiscalización dos Fondos de Compensación Interterritorial. Exercicio 2016
2016 Informe de fiscalización do Concello de Ourense. Exercicio 2016
2016 Informe de fiscalización das resolucións e acordos contrarios aos reparos e dos expedientes con omisión do trámite de fiscalización previa. Concellos de 50.000 a 75.000 habitantes. Concello de Ferrol. Exercicio 2016
2016 Informe de fiscalización da Conta Xeral das Entidades Locais de Galicia
2016 Informe de fiscalización de Fondos europeos
2016 Informe económico-financeiro das entidades instrumentais autonómicas
2016 Informe de fiscalización da Conta Xeral do Servizo Galego de Saúde
2016 Informe de fiscalización da Conta Xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, exercicio 2016, que inclúe a Declaración definitiva sobre o seu exame e comprobación
2016 Memoria de actividades do exercicio 2016

Páxinas