Vostede está aquí

Buscador de documentos

Ano Título
2016 Informe de fiscalización dos Fondos de Compensación Interterritorial. Exercicio 2016
2016 Informe de fiscalización de seguimento das recomendacións da contratación administrativa dos exercicios 2010-2011. Exercicio 2016
2016 Informe de fiscalización do concerto co Hospital Povisa
2016 Informe de fiscalización selectiva do Concello de Boiro. Exercicios 2015-2016
2016 Informe agregado de fiscalización das resolucións e acordos contrarios aos reparos e dos expedientes con omisión do trámite de fiscalización previa. Concellos de 10.001 a 20.000 habitantes. Exercicio 2016
2016 Informe de fiscalización das resolucións e acordos contrarios aos reparos e dos expedientes con omisión do trámite de fiscalización previa. Concellos de 10.001 a 20.000 habitantes. Provincia de Pontevedra. Exercicio 2016
2016 Informe de fiscalización das resolucións e acordos contrarios aos reparos e dos expedientes con omisión do trámite de fiscalización previa. Concellos de 10.001 a 20.000 habitantes. Provincia de Ourense. Exercicio 2016
2016 Informe de fiscalización das resolucións e acordos contrarios aos reparos e dos expedientes con omisión do trámite de fiscalización previa. Concellos de 10.001 a 20.000 habitantes. Provincia de Lugo. Exercicio 2016
2016 Informe de fiscalización das resolucións e acordos contrarios aos reparos e dos expedientes con omisión do trámite de fiscalización previa. Concellos de 10.001 a 20.000 habitantes. Provincia da Coruña. Exercicio 2016
2016 Informe sobre os procesos de extinción de entidades dependentes da Comunidade Autónoma de Galicia. Exercicios 2010-2016
2016 Informe de fiscalización sobre o endebedamento das Entidades Locais de Galicia. Exercicio 2016
2015 Plan de traballo 2015
2015 Adxudicacións 2015
2015 Orzamentos Consello
2015 Contratos en vigor no 2015, adxudicados en exercicios anteriores

Páxinas