Vostede está aquí

Buscador de documentos

Ano Título
1993 Ente Público Compañía de Radio-Televisión de Galicia
1993 Memoria de fiscalización das Corporacións Locais
1993 Conta Xeral do Servizo Galego de Saúde (SERGAS)
1993 Televisión de Galicia, S.A.
1993 Conta Xeral das Entidades Locais
1993 Fondos procedentes da Unión Europea
1993 Sociedade Galega do Medio Ambiente (SOGAMA)
1993 Eleccións ao Parlamento de Galicia do 17 de outubro 1993
1993 Fondo de Compensación Interterritorial (FCI)
1993 Sociedade de Imaxe e Promoción turística de Galicia, S.A. (TURGALICIA)
1993 Conta Xeral da Administración da Comunidade Autónoma
1992 Servizo Galego de Igualdade (SGI)
1992 Memoria de fiscalización das Corporacións Locais
1992 Incorporación de determinado inmobilizado material dos complexos hospitalarios Juan Canalejo (A Coruña), Xeral- Calde (Lugo) e Montecelo (Pontevedra) 1991-1992
1992 Conta Xeral das Entidades Locais

Páxinas