Vostede está aquí

Buscador de documentos

Ano Título
1997 Informe de fiscalización dos Concellos capital de provincia 1997
1997 Instituto Galego de Medicina Técnica,S.A. (MEDTEC)
1997 Memoria de fiscalización do Sector Público Local
1997 Xestión Enerxética de Galicia,S.A. (XESTENGA)
1997 Conta Xeral das Entidades Locais
1997 Galicia Calidade,S.A.
1997 Augas de Galicia
1997 Eleccións ao Parlamento de Galicia do 19 outubro de 1997
1997 Informe sobre fundaciones previsto na Lei 10/96 1997
1997 Saldos de dereitos pendentes de cobro a 1-1-1997 da Conta Xeral do SERGAS
1997 Conta Xeral do Servizo Galego de Saúde (SERGAS)
1997 Fondos procedentes da Unión Europea
1997 S.A. de Xestión do Plan Xacobeo 93
1997 Fondo de Compensación Interterritorial (FCI)
1997 Televisión de Galicia,S.A.

Páxinas