Vostede está aquí

Buscador de documentos

Ano Título
1996 Fiscalización selectiva relativa ao absentismo laboral nos centros hospitalarios do Sergas 1995-1996
1996 Fundación Hospital de Verín
1996 Conta Xeral do Servizo Galego de Saúde (SERGAS)
1996 S.A. de Xestión do Plan Xacobeo 93 1995/1996
1996 Fondos procedentes da Unión Europea
1996 Sociedade para o desenvolvemento industrial de Galicia (SODIGA)
1996 Fondo de Compensación Interterritorial (FCI)
1996 Sociedade para o desenvolvemento comarcal de Galicia (SODEGOCA)
1996 Cuenta General de las Entidades Locales
1995 Fondos procedentes da Unión Europea
1995 Fondo de Compensación Interterritorial (FCI)
1995 Conta Xeral da Administración da Comunidade Autónoma
1995 Fiscalización dos fondos aprobados pola Xunta de Galicia á Fundación San Rosendo 1995
1995 Diputación Provincial de A Coruña
1995 Sociedade para o desenvolvemento comarcal de Galicia (SODEGOCA)

Páxinas