Vostede está aquí

Buscador de documentos

Ano Título
1997 Informe de fiscalización dos Concellos capital de provincia 1997
1997 Instituto Galego de Medicina Técnica,S.A. (MEDTEC)
1997 Memoria de fiscalización do Sector Público Local
1997 Xestión Enerxética de Galicia,S.A. (XESTENGA)
1997 Conta Xeral das Entidades Locais
1997 Galicia Calidade,S.A.
1997 Augas de Galicia
1997 Informe sobre fundaciones previsto na Lei 10/96 1997
1997 Saldos de dereitos pendentes de cobro a 1-1-1997 da Conta Xeral do SERGAS
1996 Concello de Fornelos de Montes
1996 Fundación Semana Verde de Galicia
1996 Memoria de fiscalización do Sector Público Local
1996 Fiscalización selectiva relativa ao absentismo laboral nos centros hospitalarios do Sergas 1995-1996
1996 Fundación Hospital de Verín
1996 Conta Xeral do Servizo Galego de Saúde (SERGAS)

Páxinas