Vostede está aquí

Buscador de documentos

Ano Título
1997 Informe sobre fundaciones previsto na Lei 10/96 1997
1997 Saldos de dereitos pendentes de cobro a 1-1-1997 da Conta Xeral do SERGAS
1997 Conta Xeral do Servizo Galego de Saúde (SERGAS)
1996 Fundación Semana Verde de Galicia
1996 Memoria de fiscalización do Sector Público Local
1996 Fiscalización selectiva relativa ao absentismo laboral nos centros hospitalarios do Sergas 1995-1996
1996 Fundación Hospital de Verín
1996 Conta Xeral do Servizo Galego de Saúde (SERGAS)
1996 S.A. de Xestión do Plan Xacobeo 93 1995/1996
1996 Fondos procedentes da Unión Europea
1996 Sociedade para o desenvolvemento industrial de Galicia (SODIGA)
1996 Fondo de Compensación Interterritorial (FCI)
1996 Sociedade para o desenvolvemento comarcal de Galicia (SODEGOCA)
1996 Conta Xeral da Administración da Comunidade Autónoma
1996 Instituto Galego de Artes Escénicas e Musicais (IGAEM)

Páxinas