Vostede está aquí

Buscador de documentos

Ano Título
1997 S.A. de Xestión do Plan Xacobeo 93
1997 Fondo de Compensación Interterritorial (FCI)
1997 Televisión de Galicia,S.A.
1997 Conta Xeral da Administración da Comunidade Autónoma
1997 Portos de Galicia
1997 Informe de fiscalización dos Concellos capital de provincia 1997
1997 Instituto Galego de Medicina Técnica,S.A. (MEDTEC)
1997 Memoria de fiscalización do Sector Público Local
1997 Xestión Enerxética de Galicia,S.A. (XESTENGA)
1997 Eleccións ao Parlamento de Galicia do 19 outubro de 1997
1997 Conta Xeral das Entidades Locais
1997 Galicia Calidade,S.A.
1996 Instituto Galego de Medicina Técnica,S.A. (MEDTEC)
1996 Deuda de determinados Concellos da Comunidade Autónoma Galega
1996 Instituto Galego de Promoción Económica (IGAPE)

Páxinas