Vostede está aquí

Buscador de documentos

Ano Título
2018 Diagnóstico sobre os sistemas de control interno e estratexia de prevención de riscos da corrupción na Administración xeral da Xunta de Galicia
2018 Memoria anual de actividades do Consello de Contas de Galicia correspondente ao exercicio 2018
2018 Contas anuais do Consello de Contas de Galicia correspondentes ao exercicio 2018
2018 Resumo do estado de execución. Cuarto trimestre 2018
2018 Adxudicacións 2018 - 3º e 4º Trimestre (1-xullo ata 31-decembro)
2018 Protocolo de colaboración entre a Fiscalía da Comunidade Autónoma e o Consello de Contas de Galicia para a prevención da corrupción no ámbito do Sector Público da Comunidade Autónoma de Galicia
2018 Protocolo de colaboración entre a Xunta de Galicia, a través da Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, e o Consello de Contas de Galicia para a implantación e seguimento de plans de prevención de riscos da corrup
2018 Acordo de colaboración entre o Consello de Contas de Galicia e a Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional para a formación e sensibilización en materia de integridade e comportamento ético.
2018 Convenio de colaboración entre o Consello de Contas de Galicia e a Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia polo que se comparten infraestruturas, técnicas e servizos comúns que permitan a racionalización de recursos TIC.
2018 Resumo do estado de execución. Terceiro trimestre 2018
2018 TEXTO DO CONVENIO-Convenio de colaboración entre a Consellería de Facenda e o Consello de Contas de Galicia sobre atribución de competencia de recursos contractuais.
2018 Resumo do estado de execución. Segundo trimestre 2018
2018 Adxudicacións 2018 (9-marzo ata 30-xuño)
2018 Adxudicacións 2018 (1-xaneiro ata 8-marzo)
2018 Opinión do Consello de Contas de Galicia sobre o Proxecto de lei polo que se modifica a Lei 8/2008, do 10 de xullo, de saúde de Galicia

Páxinas