Vostede está aquí

Buscador de documentos

Ano Título
2019 Contratos menores 2019 (1º Trimestre)
2019 Resumo do estado de execución. Cuarto trimestre 2019
2019 TEXTO DO CONVENIO - Convenio de colaboración entre o Consello de Contas de Galicia e a Fundación para a Formación e Investigación en Auditoría do Sector Público (FIASEP)
2019 CONVENIO DE COLABORACIÓN entre o Tribunal de Cuentas e o Consello de Contas de Galicia, sobre medidas de coordinación en relación coa rendición telemática das contas xerais e a remisión de información relativa aos contratos,...
2019 Resumo do estado de execución. Terceiro trimestre 2019
2019 TEXTO DE CONVENIO- Protocolo de colaboración entre a Deputación provincial de Lugo e o Consello de Contas de Galicia para a promoción de actuacións en materia de prevención de riscos da corrupción na administración local de Galicia
2019 TEXTO DE CONVENIO- Protocolo de colaboración entre a Deputación provincial de Ourense e o Consello de Contas de Galicia para a promoción de actuacións en materia de prevención de riscos da corrupción na administración local de Galicia
2019 TEXTO DE CONVENIO- Protocolo de colaboración entre a Deputación provincial de Pontevedra e o Consello de Contas de Galicia para a promoción de actuacións en materia de prevención de riscos da corrupción na administración local de Galicia
2019 TEXTO DE CONVENIO- Protocolo de colaboración entre a Deputación Provincial de A Coruña e o Consello de Contas de Galicia para a promoción de actuacións en materia de prevención de riscos da corrupción na administración local de Galicia
2019 TEXTO DO CONVENIO- Protocolo de colaboración entre a Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) e o Consello de Contas de Galicia para a promoción de actuacións en materia de prevención de riscos da corrupción na administración local
2019 Resumo do estado de execución. Segundo trimestre 2019
2019 Resumo do estado de execución. Primeiro trimestre 2019
2019 TEXTO DO CONVENIO- Convenio de colaboración entre a Escola Galega de Administración Pública e o Consello de Contas de Galicia, para o desenvolvemento de actividades de formación, divulgación e investigación.
2019 Convenios asinados en 2019
2019 Plan de traballo 2019

Páxinas