Vostede está aquí

Buscador de documentos

Ano Título
2019 Informe de fiscalización selectiva do Concello de Carballo. Exercicios 2013-2017
2019 Informe de fiscalización selectiva do Concello de Porriño. Exercicios 2017-2018
2019 Contas anuais do Consello de Contas de Galicia correspondentes ao exercicio 2019
2019 Memoria de actividades do exercicio 2019
2019 Informe de seguimento das recomendacións das entidades locais de Galicia. Exercicio 2019
2019 Contratos menores 2019 (4º Trimestre)
2019 Contratos menores 2019 (3º Trimestre)
2019 Contratos menores 2019 (2º Trimestre)
2019 Contratos menores 2019 (1º Trimestre)
2019 Resumo do estado de execución. Cuarto trimestre 2019
2019 TEXTO DO CONVENIO - Convenio de colaboración entre o Consello de Contas de Galicia e a Fundación para a Formación e Investigación en Auditoría do Sector Público (FIASEP)
2019 CONVENIO DE COLABORACIÓN entre o Tribunal de Cuentas e o Consello de Contas de Galicia, sobre medidas de coordinación en relación coa rendición telemática das contas xerais e a remisión de información relativa aos contratos,...
2019 Resumo do estado de execución. Terceiro trimestre 2019
2019 TEXTO DE CONVENIO- Protocolo de colaboración entre a Deputación provincial de Lugo e o Consello de Contas de Galicia para a promoción de actuacións en materia de prevención de riscos da corrupción na administración local de Galicia
2019 TEXTO DE CONVENIO- Protocolo de colaboración entre a Deputación provincial de Ourense e o Consello de Contas de Galicia para a promoción de actuacións en materia de prevención de riscos da corrupción na administración local de Galicia

Páxinas