Vostede está aquí

Buscador de documentos

Ano Título
2018 Convenios asinados en 2018
2018 TEXTO DO CONVENIO- Convenio de colaboración entre a Escola Galega de Administración Pública e o Consello de Contas de Galicia, para o desenvolvemento de actividades de formación, divulgación e investigación.
2018 Orzamentos Consello
2018 Resumo do estado de execución. Primer trimestre 2018
2018 Opinión do Consello de Contas de Galicia sobre o Proxecto de lei polo que se modifica a Lei 8/2008, do 10 de xullo, de saúde de Galicia
2018 Adxudicacións 2018 (1-xaneiro ata 8-marzo)
2018 Adxudicacións 2018 (9-marzo ata 30-xuño)
2018 Resumo do estado de execución. Segundo trimestre 2018
2018 TEXTO DO CONVENIO-Convenio de colaboración entre a Consellería de Facenda e o Consello de Contas de Galicia sobre atribución de competencia de recursos contractuais.
2018 Resumo do estado de execución. Terceiro trimestre 2018
2018 Convenio de colaboración entre o Consello de Contas de Galicia e a Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia polo que se comparten infraestruturas, técnicas e servizos comúns que permitan a racionalización de recursos TIC.
2018 Protocolo de colaboración entre a Xunta de Galicia, a través da Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, e o Consello de Contas de Galicia para a implantación e seguimento de plans de prevención de riscos da corrup
2018 Acordo de colaboración entre o Consello de Contas de Galicia e a Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional para a formación e sensibilización en materia de integridade e comportamento ético.
2018 Protocolo de colaboración entre a Fiscalía da Comunidade Autónoma e o Consello de Contas de Galicia para a prevención da corrupción no ámbito do Sector Público da Comunidade Autónoma de Galicia
2018 Adxudicacións 2018 - 3º e 4º Trimestre (1-xullo ata 31-decembro)

Páxinas