Vostede está aquí

Buscador de documentos

Ano Título
2020 Plan de traballo 2020
2020 Resumo do estado de execución. Primeiro trimestre 2020
2020 Convenios asinados en 2020
2020 Orzamentos Consello
2020 TEXTO DO CONVENIO- Convenio de colaboración entre a Escola Galega de Administración Pública e o Consello de Contas de Galicia, para o desenvolvemento de actividades de formación, divulgación e investigación.
2020 Asesoramento ao concello de Barbadás en materia de xestión recadatoria nas contas bancarias e na rendición efectuada polos departamentos concernidos.
2020 Acordo sobre o asesoramento solicitado pola Xunta de Electoral de Galicia do 24 de maroz de 2020, para a aprobación do pleno do Consello de Contas de Galicia.
2019 Plan de traballo 2019
2019 Convenios asinados en 2019
2019 TEXTO DO CONVENIO- Convenio de colaboración entre a Escola Galega de Administración Pública e o Consello de Contas de Galicia, para o desenvolvemento de actividades de formación, divulgación e investigación.
2019 Resumo do estado de execución. Primeiro trimestre 2019
2019 Resumo do estado de execución. Segundo trimestre 2019
2019 TEXTO DO CONVENIO- Protocolo de colaboración entre a Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) e o Consello de Contas de Galicia para a promoción de actuacións en materia de prevención de riscos da corrupción na administración local
2019 TEXTO DE CONVENIO- Protocolo de colaboración entre a Deputación Provincial de A Coruña e o Consello de Contas de Galicia para a promoción de actuacións en materia de prevención de riscos da corrupción na administración local de Galicia
2019 TEXTO DE CONVENIO- Protocolo de colaboración entre a Deputación provincial de Lugo e o Consello de Contas de Galicia para a promoción de actuacións en materia de prevención de riscos da corrupción na administración local de Galicia

Páxinas