Resumo Benvida

Benvidos ao portal web do Consello de Contas de Galicia.

Ente fiscalizador das contas e da xestión económico-financeira do sector público galego.

Inicio

Últimas novas

mércores, 3 Xuño 2020, 13:08

A Comisión de Coordinación dos presidentes do Tribunal de Cuentas e dos Órganos de Control Externo das Comunidades Autónomas (OCEx) celebrou o pasado luns a súa reunión semestral, mediante videoconferencia.

venres, 22 Maio 2020, 15:00

O Conselleiro Maior reuniuse o pasado mércores por vídeo conferencia co resto de membros da Conferencia de Presidentes de ASOCEX, ao obxecto de seguir profundando na súa colaboración.

venres, 22 Maio 2020, 10:08

A revista "Auditoría Pública", o órgano de expresión dos tribunais autonómicos de contas, cumpriu 25 anos desde a súa creación na primavera de 1995. Con este motivo, a primeira publicación dedicada á materia editou un número especial que recompila os artigos galardoados co premio que organiza anualmente desde 1997. Trátase dunha valiosa selección de traballos que interesará a todos os profesionais relacionados coa auditoría e a contabilidade.

Este exemplar especial pódese visitar na dirección: "https://publicaciones.4tintas.es/asocex/xxvaniversario/index.html"