Resumo Benvida

Benvidos ao portal web do Consello de Contas de Galicia.

Ente fiscalizador das contas e da xestión económico-financeira do sector público galego.

Inicio

Últimas novas

venres, 3 Xullo 2015, 11:07
Toda a información de detalle relativa tanto á rendición de contas como á situación financeira do sector público local de Galicia (e estatal), está disponible para a súa consulta na páxina web do Consello de Contas de Galicia a través del menú Rendición do Sector local
mércores, 1 Xullo 2015, 10:20
Boletín OCEX Xullo 2015 nº 3
martes, 23 Xuño 2015, 09:22
O Consello de Contas de Galicia eleva informes de fiscalización ao Parlamento