Resumo Benvida

Benvidos ao portal web do Consello de Contas de Galicia.

Ente fiscalizador das contas e da xestión económico-financeira do sector público galego.

Inicio

Últimas novas

luns, 23 Decembro 2019, 11:43

O Pleno do Consello de Contas de Galicia remitiu ao Parlamento de Galicia o seu Plan de traballo para o ano 2020, que contén as actuacións a levar a cabo no vindeiro exercicio nos ámbitos da función fiscalizadora e de prevención da corrupción.
Ligazón aos plans de traballo

luns, 23 Decembro 2019, 11:25

O Consello de Contas remitiu ao Parlamento de Galicia os seu primeiro diagnóstico sobre os sistemas de control interno e estratexia de prevención de riscos da corrupción na Administración xeral da Xunta de Galicia.