Resumo Benvida

Benvidos ao portal web do Consello de Contas de Galicia.

Ente fiscalizador das contas e da xestión económico-financeira do sector público galego.

Inicio

Últimas novas

venres, 21 Xullo 2017, 13:58

O Conselleiro maior do Consello de Contas, José Antonio Redondo López, entregoulle ao Presidente do Parlamento, Miguel Ángel Santalices Vieira a memoria anual do Consello de Contas de 2016, que inclúe:

Os informes de fiscalización de carácter xeral corresponden ao Plan anual de traballo de 2017 (contas xerais do exercicio 2015 da Administración xeral da Comunidade Autónoma, do Sergas, da Administración instrumental e das entidades locais), e os informes específicos refírense a distintos exercicios anteriores.

venres, 7 Xullo 2017, 09:40

No menú Relacións coa cidadanía do Portal da Transparencia publícase para o trámite de información pública o Proxecto de Acordo do Pleno do Consello de Contas polo que se crea e regula a Comisión Técnica de Arquivo e Xestión Documental do Consello de Contas de Galicia.

venres, 7 Xullo 2017, 09:21

No DOG  do 6 de xullo publicouse o nomeamento de María Luisa Cardesín Díaz, como Secretaria Xeral do Consello de Contas de Galicia.