Resumo Benvida

Benvidos ao portal web do Consello de Contas de Galicia.

Ente fiscalizador das contas e da xestión económico-financeira do sector público galego.

Inicio

Últimas novas

luns, 25 Xaneiro 2021, 10:54

Por acordo do Pleno do Consello de Contas de Galicia, do 23 de setembro de 2020, creouse o Premio Carlos G. Otero Díaz para promover a investigación en materias relacionadas coa prevención da corrupción nas administracións públicas e aprobáronse as súas bases reguladoras (DOG núm. 215, do 12 de novembro de 2019).

xoves, 21 Xaneiro 2021, 10:36

O pasado 19 de xaneiro, celebrouse, mediante videoconferencia, a reunión da Comisión de Coordinación de Comunidades Autónomas do Tribunal de Contas e os Órganos autonómicos de Control Externo (OCEX), con obxecto de analizar o desenvolvemento das fiscalizacións que se están realizando de maneira conxunta e establecer pautas de colaboración para as actuacións fiscalizadoras que se aborden nos futuros programas de todas as institucións de control externo no ámbito autonómico.

luns, 18 Xaneiro 2021, 11:56

Hoxe Simón Rego Vilar tomou posesión perante a Mesa do Parlamento de Galicia como conselleiro de contas.