Resumo Benvida

Benvidos ao portal web do Consello de Contas de Galicia.

Ente fiscalizador das contas e da xestión económico-financeira do sector público galego.

Inicio

Últimas novas

martes, 28 Xullo 2020, 10:44

A instrución, aprobada polo Pleno na súa sesión do 9 de xullo de 2020 e comunicada á Xunta Electoral e ás formacións políticas, ten por obxecto, por unha banda, precisar os criterios técnicos a seguir na fiscalización das contabilidades relativas ás eleccións ao Parlamento de Galicia do 12 de xullo de 2020, e por outra, determinar o alcance e os requisitos da documentación contable e xustificativa que debe remitirse ao Consello de Contas por parte de ditas formacións políticas.

DOG_149 de 27 de xullo de 2020  

mércores, 3 Xuño 2020, 13:08

A Comisión de Coordinación dos presidentes do Tribunal de Cuentas e dos Órganos de Control Externo das Comunidades Autónomas (OCEx) celebrou o pasado luns a súa reunión semestral, mediante videoconferencia.

venres, 22 Maio 2020, 15:00

O Conselleiro Maior reuniuse o pasado mércores por vídeo conferencia co resto de membros da Conferencia de Presidentes de ASOCEX, ao obxecto de seguir profundando na súa colaboración.