Resumo Benvida

Benvidos ao portal web do Consello de Contas de Galicia.

Ente fiscalizador das contas e da xestión económico-financeira do sector público galego.

Inicio

Últimas novas

xoves, 27 Febreiro 2020, 09:29

Onte, o Conselleiro da área de Conta Xeral, Constantino Carreiras, xunto cos presidentes dos demais Órganos de Control Externo das Comunidades Autónomas e o Presidente do Tribunal de Contas asinaron un convenio para renovar a súa colaboración no uso da Plataforma e do Portal de Rendición de Contas das Entidades Locais, como instrumentos para mellorar o control e promover maior transparencia sobre as contas xerais e a xestión das entidades locais.

luns, 23 Decembro 2019, 11:43

O Pleno do Consello de Contas de Galicia remitiu ao Parlamento de Galicia o seu Plan de traballo para o ano 2020, que contén as actuacións a levar a cabo no vindeiro exercicio nos ámbitos da función fiscalizadora e de prevención da corrupción.
Ligazón aos plans de traballo