Resumo Benvida

Benvidos ao portal web do Consello de Contas de Galicia.

Ente fiscalizador das contas e da xestión económico-financeira do sector público galego.

Inicio

Últimas novas

luns, 15 Maio 2017, 14:31

O Consello de Contas de Galicia informa que a partir do 16 de maio, as entidades locais poden efectuar a rendición da conta correspondente ao exercicio 2016 a través da dirección www.rendiciondecuentas.es. De conformidade cos artigos 212.5 e 223 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o Texto Refundido da Lei Reguladora de Facendas Locais, o prazo de rendición das contas xerais das entidades locais correspondentes ao exercicio 2016 finaliza o próximo 14 de outubro.

venres, 21 Abril 2017, 15:00

O día 21 de abril tivo lugar na Sala dos Reis do Parlamento de Galicia o acto institucional de conmemoración do 25 aniversario do Consello de Contas de Galicia. O acto foi presidido polo presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijoo, e polo presidente do Parlamento, Miguel Ángel Santalices Vieira. Asistiron representantes das diferentes institucións autonómicas así como dos Órganos de Control Externo do Estado. Contou cunha ampla participación do persoal do Consello de Contas.

martes, 21 Marzo 2017, 13:44

O conselleiro maior compareceu o día 14 do mes de marzo ante a Comisión Permanente non Lexislativa para as relacións co Consello de Contas para presentar os informes de fiscalización correspondentes ás contas do exercicio 2014 (contas xerais da Administración, do SERGAS, da Administración instrumental, e das entidades locais) e ata 23 informes específicos máis, así como o plan de traballo de 2017