Resumo Benvida

Benvidos ao portal web do Consello de Contas de Galicia.

Ente fiscalizador das contas e da xestión económico-financeira do sector público galego.

Inicio

Últimas novas

luns, 19 Agosto 2019, 14:33

O pasado martes faleceu dona Beatriz Rodríguez Fraga, Conselleira responsable da área de Institucional do Consello de Contas dende o ano 2016.

luns, 29 Xullo 2019, 12:16

O pasado 19 de xullo a Sección de Prevención da Corrupción tomou razón da última versión dos seguintes documentos que se enmarcan na estratexia de prevención da corrupción do Consello de Contas de Galicia.

venres, 26 Xullo 2019, 13:00

O Consello de Contas remitiu hoxe ao Parlamento de Galicia a súa memoria e as súas contas correspondentes ao ano 2018 e os seguintes informes de fiscalización, e que se atopan na páxina web da Institución.