Resumo Benvida

Benvidos ao portal web do Consello de Contas de Galicia.

Ente fiscalizador das contas e da xestión económico-financeira do sector público galego.

Inicio

Últimas novas

mércores, 30 Setembro 2020, 11:31

O Conselleiro Maior compareceu onte na Comisión Permanente non Lexislativa para as Relacións co Consello de Contas para explicar a memoria de actividades 2018 e os informes do exercicio 2017 e o plan de traballo da Institución para 2020.

Estas comparecencias sufriron un significativo retraso como consecuencia da disolución do Parlamento trala primeira convocatoria das eleccións autonómicas deste ano.

martes, 28 Xullo 2020, 10:44

A instrución, aprobada polo Pleno na súa sesión do 9 de xullo de 2020 e comunicada á Xunta Electoral e ás formacións políticas, ten por obxecto, por unha banda, precisar os criterios técnicos a seguir na fiscalización das contabilidades relativas ás eleccións ao Parlamento de Galicia do 12 de xullo de 2020, e por outra, determinar o alcance e os requisitos da documentación contable e xustificativa que debe remitirse ao Consello de Contas por parte de ditas formacións políticas.

DOG_149 de 27 de xullo de 2020  

mércores, 3 Xuño 2020, 13:08

A Comisión de Coordinación dos presidentes do Tribunal de Cuentas e dos Órganos de Control Externo das Comunidades Autónomas (OCEx) celebrou o pasado luns a súa reunión semestral, mediante videoconferencia.