Resumo Benvida

Benvidos ao portal web do Consello de Contas de Galicia.

Ente fiscalizador das contas e da xestión económico-financeira do sector público galego.

Inicio

Últimas novas

luns, 11 Maio 2015, 10:01
O día 27 de abril realizóuse a apertura da Rendición da Conta Xeral do exercicio 2014 na Plataforma de Rendición de Contas, polo que as entidades locais xa poden comenzar a realizar o envío da mesma
luns, 11 Maio 2015, 09:51
Observacións formuladas polo Consello de Contas de Galicia á Proposición de Lei de reforma da Lei 6/1985, do 24 de xuño, do Consello de Contas e outras normas para prevención da corrupción  
martes, 28 Abril 2015, 15:25
En 2015 a Sindicatura de Cuentas del Principado de Asturias organiza os XI Encuentros Técnicos y el VI Foro Tecnológico dos órganos de control externo (OCEX). Terán lugar os días 18 e 19 de xuño, na cidade de Oviedo. Máis información na páxina web da Sindicatura de Cuentas del Principado de Asturias