Resumo Benvida

Benvidos ao portal web do Consello de Contas de Galicia.

Ente fiscalizador das contas e da xestión económico-financeira do sector público galego.

Inicio

Últimas novas

martes, 16 Outubro 2018, 14:01

Hoxe publícase no Diario Oficial de Galicia a Resolución do 5 de outubro de 2018 pola que se dá publicidade do Acordo do Pleno do 2 de outubro, polo que se aproba a Instrución relativa á remisión telemática dos extractos dos expedientes de contratación e das relacións anuais dos contratos celebrados polas entidades e entes do sector público local de Galicia ao abeiro da Lei 9/2017, do 8 de novembro, de contratos do sector público. 
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20181016/AnuncioO10-081018-0001_gl.html

martes, 18 Setembro 2018, 13:30

O Conselleiro Maior inaugurou onte o primeiro curso superior sobre “A fiscalización e a nova lei de contratos”. No acto de presentación estivo acompañado pola Conselleira da Área Institucional e pola Directora Xeral da Escola Galega de Administración Pública, que colabora na súa realización.

 

venres, 20 Xullo 2018, 10:30

O Consello de Contas remitiu hoxe ao Parlamento de Galicia a súa memoria, as súas contas correspondentes ao ano 2017 e os informes de fiscalización.