Resumo Benvida

Benvidos ao portal web do Consello de Contas de Galicia.

Ente fiscalizador das contas e da xestión económico-financeira do sector público galego.

Inicio

Últimas novas

xoves, 11 Febreiro 2016, 14:55
  O Consello de Conta publica a seguinte Resolución no DOG nº26  do 9 de febreiro de 2016 ( tamén pode consultarse no menú Consello-> Normativa ): RESOLUCIÓN do 1 de febreiro de 2016 pola que se ordena a publicación do Acordo do Pleno do 27 de xaneiro de 2016 polo que se aproba a instrución relativa ao artigo 218.3 do texto refundido da Lei de facendas locais, en relación coa información sobre acordos e resolucións das entidades locais contrarios a reparos formulados por interventores locais e anomalías detectadas en materia de ingresos, así como sobre acordos adoptados con omisión do trámite de fiscalización previa.
martes, 26 Xaneiro 2016, 10:40
Desde o menú do Perfil do contratante poderá acceder á Plataforma de Contratos Públicos de Galicia, na que atopará a información relativa á licitación dun contrato de seguro colectivo de accidentes persoais (ID 23961), anunciada no DOG nº. 15, do 25.01.2016.
mércores, 16 Decembro 2015, 13:21
No menú do Perfil do contratante poderá atopar a información relativa á adxudicación "Subministración,por lotes e por prezos unitarios, para a adquisición de pezas de uniforme para o persoal laboral do Consello de Contas de Galicia"