Resumo Benvida

Benvidos ao portal web do Consello de Contas de Galicia.

Ente fiscalizador das contas e da xestión económico-financeira do sector público galego.

Inicio

Últimas novas

mércores, 3 Xaneiro 2018, 13:03

A sección de Prevención da Corrupción, na súa reunión do día 20 de decembro de 2017, aprobou os documentos:

venres, 29 Decembro 2017, 12:09

O plan de traballo do ano 2018 foi presentado o 29 de decembro de 2017 no Parlamento de Galicia.

mércores, 13 Decembro 2017, 12:54

O Pleno do Consello de Contas, na súa reunión do día 13 de novembro de 2017, adoptou o acordo polo que se aproba o seu Código ético institucional, publicado no DOG.