Resumo Benvida

Benvidos ao portal web do Consello de Contas de Galicia.

Ente fiscalizador das contas e da xestión económico-financeira do sector público galego.

Inicio

Últimas novas

mércores, 31 Outubro 2018, 12:11

O Conselleiro Maior compareceu hoxe na Comisión 3ª de Economía, Facenda e Orzamentos para explicar as liñas básicas do orzamento do Consello de Contas para o ano 2019.

 

martes, 30 Outubro 2018, 10:35

O 22 de outubro tiveron lugar en Madrid as reunións semestrais das Comisións da Plataforma de Rendición de Contas das Entidades Locais e de Coordinación no ámbito local do Tribunal de Cuentas e os Órganos de Control Externo, ás que asistiu en representación do Consello de Contas, a Conselleira da área de Local, Begoña Villaverde.

xoves, 25 Outubro 2018, 13:50

A Cámara de  Comptos de Navarra acolleu onte unha reunión da Comisión de Coordinación de Comunidades Autónomas do Tribunal de Cuentas e os Órganos de Control Externo.