Resumo Benvida

Benvidos ao portal web do Consello de Contas de Galicia.

Ente fiscalizador das contas e da xestión económico-financeira do sector público galego.

Inicio

Últimas novas

martes, 19 Novembro 2019, 12:12

Onte celebráronse dúas reunións das Comisións de Coordinación do Tribunal de Cuentas e os Órganos de Control Externo das comunidades autónomas (OCEX) no ámbito local e sobre a Plataforma de Rendición de Contas, nas que se abordaron distintas actuacións encamiñadas a reforzar a colaboración no control do sector público local e na mellora da rendición de contas e da súa fiscalización.

xoves, 14 Novembro 2019, 14:07

Hoxe tivo lugar no  Consello de Contas de Galicia unha reunión da Comisión de Coordinación de Comunidades Autónomas do Tribunal de Cuentas e os Órganos de Control Externo, co obxecto de impulsar a colaboración mutua na súa labor de fiscalización da xestión económico financeira do sector público autonómico.
 

mércores, 13 Novembro 2019, 15:00

O Consello de Contas de Galicia, como órgano de control externo con competencias en materia de prevención da corrupción, ten grande interese en promover a investigación en materias relacionadas con esta competencia.