Resumo Benvida

Benvidos ao portal web do Consello de Contas de Galicia.

Ente fiscalizador das contas e da xestión económico-financeira do sector público galego.

Inicio

Últimas novas

xoves, 13 Decembro 2018, 13:13

Onte, o Pleno do Consello de Contas de Galicia aprobou o seu Plan Estratéxico para os anos 2019-2022, en cumprimento do previsto no seu Regulamento de réxime interior.

O Plan recolle catro eixes básicos, dentro dos cales se inclúen obxectivos estratéxicos e as medias e actuacións para a súa consecución.

Os eixes nos que se estrutura o documento son:

  • Eixe 1: Fiscalización da actividade económico-financeira do sector público de Galicia
  • Eixe 2: Prevención da corrupción
  • Eixe 3: Bo goberno e organización interna
  • Eixe 4: Fortalecemento das relacións co Parlamento, a sociedade galega e cooperación con outras entidades

O Plan poderá ser obxecto ser obxecto de seguimento, avaliación e, no seu caso, revisión durante a súa vixencia.

luns, 3 Decembro 2018, 13:46

O conselleiro maior do Consello de Contas, José Antonio Redondo e a conselleira de Educación, Universidade e Formación Profesional, Carmen Pomar, asinaron hoxe un convenio de colaboración para concienciar e sensibilizar o alumnado na cultura da integridade.

 

martes, 27 Novembro 2018, 13:53

O Consello de Contas remitiu hoxe ao Parlamento de Galicia os seguintes informes:

  • O informe de fiscalización dos Fondos de Compensación Interterritorial. Exercicio 2016
  • Os informes de fiscalización do Concello de Ourense. Exercicio 2016.
  • Os informes de fiscalización das resolucións e acordos contrarios aos reparos e dos expedientes  con omisión do trámite de fiscalización previa. Concellos de 50.000 a 75.000 habitantes. Concello de Ferrol. Exercicio 2016.