Resumo Benvida

Benvidos ao portal web do Consello de Contas de Galicia.

Ente fiscalizador das contas e da xestión económico-financeira do sector público galego.

Inicio

Últimas novas

mércores, 21 Febreiro 2018, 09:55

O pasado 19 de febreiro tivo lugar a sesión constitutiva do Comité de Ética do Consello de Contas de Galicia, na que se nomeou presidenta a Dona Ana María Otero López, Conselleira da Área do Sergas e secretario a Don Andrés Alonso García, na súa calidade de Presidente da Comisión Técnica de Prevención da Corrupción.

martes, 13 Febreiro 2018, 13:14

A Conselleira da Área de Institucional participou, xunto con representantes dos organismos antifraude da Comunidade Valenciana, de Cataluña e do Concello de Madrid, nas xornadas “Corrupción Pública: a resposta do dereito” celebradas na Universidade de Valencia os días 8 e 9 de febreiro.

 

venres, 9 Febreiro 2018, 14:23

O Consello de Contas remitiu ao Parlamento de Galicia con data 9 de febreiro de 2018 os seguintes informes:

  • O informe de fiscalización dos Fondos de Compensación Interterritorial
  • Os informes de fiscalización dos Concellos de O Barco de Valdeorras, de Oleiros, de Santiago de Compostela e de Marín.
  • O informe de fiscalización sobre a estabilidade orzamentaria das Corporacións Locais de Galicia.
  • Os informes de fiscalización das resolucións e acordos contrarios aos reparos e dos acordos adoptados con omisión do trámite de fiscalización previa dos Concellos de Vigo, A Coruña, Ferrol, Lugo, Santiago de Compostela, Ourense e Pontevedra, e das catro Deputacións Provinciais.
  • O informe global de fiscalización das resolucións e acordos contrarios aos reparos e dos acordos adoptados con omisión do trámite de fiscalización previa.