Se encuentra usted aquí

Estructura interna

El Consello de Contas estructura la actividad fiscalizadora en departamentos sectoriales (o áreas) bajo la dirección de un conselleiro ou conselleira adscrito al mismo.

Área de Coordinación General

Excmo. Sr. Conselleiro

D. José Antonio Redondo López

Auditores

 • D. Andrés Alonso García
 • D. Juan Caamaño Cebreiro
 • Dª. María Pérez Vázquez

Auditor/director técnico

 • D. Ulpiano L. Villanueva Rodríguez

Área de Cuenta General

Excmo. Sr. Conselleiro

D. Constantino Carreiras Souto

Auditores

 • D. Guillermo A. Álvarez Ropero
 • Dª. Mª Teresa Mateo Fernández
 • D. Manuel J. Santana Suárez

Área de Institucional

Excmo. Sr. Conselleiro

D. Simón Rego Vilar

Auditores

 • D. Enrique Blanco Rey
 • Dª. Isabel García Garrido
 • D. Eloy Morán Méndez

Área de Corporaciones Locales

Excma. Sra. Conselleira

Dª. Mª Begoña Villaverde Gómez

Auditores

 • D. Luís Fuentes García
 • D. Juan José García Martínez
 • D. José Manuel Pumares Besteiro
 • Dª. Mª Dolores Rancaño Osorio

Área del Sergas

Excma. Sra. Conselleira

Dª. Ana Mª Otero López

Auditores

 • D. Arturo López Iglesias
 • D. Eduardo Sánchez Campos

Composición de la Secretaría General

La Secretaría General se organiza según sus funciones tal y como se muestra a continuación:

Ilmo. Sr. Secretario Xeral

Dª. María Luisa Cardesín Díaz

 • Letrada maior - Dª. Patricia Iglesias Rey
 • Letrado - D. José Luís Rodríguez Pedreira
 • Interventor - Ulpiano L. Villanueva Rodríguez
 • Xefa do Servizo de Informática - Dª. Mª del Mar Cibreiro Cordero
 • Xefa da Sección de Arquivo e Biblioteca 
 • Xefe da Sección de Persoal - D. José Manuel Dacal Vázquez
 • Xefe da Sección de Xestión Económica - D. Valentín Lagoa Martínez