Relacións coa cidadanía

Normativa en tramitación

Publícanse nesta sección os proxectos normativos con prazo aberto para o trámite de información pública.

Proxecto de Acordo do Pleno do Consello de Contas polo que se crea e regula a Comisión Técnica de Arquivo e Xestión Documental do Consello de Contas de Galicia

Obxecto: Creación e regulación do funcionamento da Comisión Técnica de Arquivo e Xestión Documental do Consello de Contas de Galicia.

Estado actual: En prazo de envío de suxestións.

Prazo para remitir suxestións: 07/07/2017 - 28/07/2017

Formulario de participación:

Remita as súas suxestións por medio deste Formulario mediante correo electrónico. Tamén pode imprimilo e presentalo de xeito presencial no Rexistro Xeral do Consello de Contas.